INTERIEURADVIES

Door interactief samen te werken met de opdrachtgever en alle betrokkenen maakt MetMarike op een laagdrempelige wijze de aanpak en de mogelijke oplossingen inzichtelijk, en blijf je als opdrachtgever nauw betrokken in het proces. MetMarike luistert naar de wensen en ideeën en werkt dit uit tot een ontwerp dat eigenheid uitstraalt. MetMarike neemt jullie mee in een 3D model zodat jullie een beter gevoel krijgen voor de ruimte en het eindresultaat. En begeleidt het proces met alle betrokkenen zodat jij je daar geen zorgen over hoeft te maken.

INTERIEURADVIES & BRANDING

In een branding traject start MetMarike samen met jou, je medewerkers en eventuele gasten een zoektocht naar de identiteit van je organisatie. Wat verbindt ons met elkaar en hoe gaan wij met elkaar om? Wie zijn wij, hoe zien onze klanten ons en wie willen we eigenlijk zijn? Wat is ons merk? En hoe kan de inrichting van de werkomgeving ons merk ondersteunen? Deze vragen komen in verhelderende Werkateliers aan bod. Deze leiden tot bewustwording en nieuwe inzichten over de ‘merkpersoonlijkheid’ van de organisatie.

Oriënterend gesprek

We bespreken jullie doelstelling, de gebruikers, wensen en het budget. Is er een match? Dan maakt MetMarike een offerte met een overzichtelijke aanpak en hoe we jullie begeleiden en ontzorgen.

Werkatelier

We ontrafelen het DNA-profiel van jullie bedrijf. Daarmee leggen we de focus op de unieke eigenschappen van jullie organisatie en koppelen die aan actuele trends in een onderscheidend concept.

Programma van Eisen (PvE) Interieur

Door gesprekken met stakeholders, (enquête en observaties) stellen we scherpe randvoorwaarden en wensen op voor de gebruikers en gasten voor een optimale werkflow, communicatie en gastvrijheid.

Concept Brand

We concretiseren de boodschap aan de gebruiker, bepalen welke middelen we inzetten en sluiten het concept aan op de ruimtelijke omgevingen.

Concept Interieur

We doorlopen de gebruikersreis door het interieur, waarbij MetMarike jullie DNA-profiel vertaalt naar een passende sfeer en (gebruikers)beleving.

Ontwerp Branding

Samen met specialisten op gebied van communicatie en design werken we alle communicatie-uitingen uit tot één integrale branding in vorm, stijl en tone of voice.

Ontwerp Interieur

In het ontwerp komen Concept Interieur, Programma van Eisen en budget samen. Met 2D en 3D visualisaties maakt MetMarike de ruimte inzichtelijk. Om draagvlak te creëren betrekken we medewerkers om de gemaakte keuzes te toetsen.

Integratie Brand en Interieur

De branding geïntegreert MetMarike  in het interieur d.m.v. signing, beeld en beleving. Daarbij biedt het kaders voor het gebruik van interne communicatie- middelen zodat het passend is bij het interieur.

Uitwerking voor de realisatie

In overleg met uitvoerende partijen stemt MetMarike bouwkundig, installaties en interieur praktisch en esthetisch op elkaar af. Samen met gezamenlijk geselecteerde leveranciers levert MetMarike het interieur ‘turn-key’ op.

Afstemming uitvoering

MetMarike neemt de uitvoering van de branding integraal mee, zodat het naadloos aansluit.

Esthetische begeleiding

Tijdens de uitvoering is MetMarike regelmatig op locatie om de voortgang en de kwaliteit met de uitvoerders af te stemmen. Met een opleveringronde zetten we de puntjes op I.

Interne communicatie

In het traject van de uitvoering is het van belang gebruikers te informeren en te betrekken. Zij weten wat er komt, kunnen zich voorbereiden op de nieuwe situatie en kijken enthousiast uit naar het resultaat.

Does it work

Wanneer jullie enige tijd hebben gewerkt in de nieuwe omgeving brengt MetMarike de ervaringen van gebruikers in beeld en doen waar nodig/mogelijk aanpassingen.

THEE MetMarike

Ontdek hoe jouw interieur je merk versterkt tijdens een
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Lees meer

HET BRAINTEAM

MetMarike werkt het interieur en de branding graag met specialisten van het Brainteam uit tot een totaalconcept. Hierin vormen bedrijfscultuur, identiteit en merkpersoonlijkheid een solide basis voor de communicatie, in een praktisch en effectieve combinatie met het interieurontwerp. Dat versterkt de merkidentiteit van je organisatie optimaal.

Ontmoet het BRAINTEAM

Volg mij